Welkom

Beste collega’s, 

​Net als voorgaande jaren wordt opnieuw een centraal moment gecreëerd voor de warme overdracht van alle leerlingen in groep 8, die naar de brugklas gaan. 

​In het PO-VO besturenoverleg Zuid-Kennemerland is besloten dat de Centrale Warme Overdracht (CWO) dit jaar voor het laatst op deze manier plaats zal vinden. In afgeslankte vorm zal de CWO na deze editie voort blijven bestaan.  

​Alle VO-scholen in Haarlem en omstreken (regio Zuid-Kennemerland) doen hieraan mee (behalve de scholen met Pro onderwijs of speciaal onderwijs waar leerlingen alleen doormiddel van een MDO-O aangemeld kunnen worden).  

​De Centrale Warme Overdracht wordt georganiseerd op de volgende data en locaties:  

​ 

  • ​Donderdag 1 juni           van 16:00 uur – 19:00 uur, locatie: ECL 

  • ​Vrijdag 2 juni                  van 16:00 uur – 19:00 uur, locatie: Coornhert Lyceum 

  • ​Maandag 5 juni              van 16:00 uur – 19:00 uur, locatie: Mendelcollege 

  • ​Dinsdag 6 juni                van 16:00 uur – 19:00 uur, locatie: Haarlem College 

  • ​Woensdag 7 juni            van 16:00 uur – 19:00 uur, locatie: Het Schoter 

  • ​Donderdag 8 juni            van 16:00 uur – 19:00 uur, locatie: Ichthus Lyceum 

Rooster 

​Uiterlijk 22 mei 2022 zal het rooster bekend worden gemaakt per e-mail en op de website. 

​In het rooster wordt ingezet op het bespreken van twee leerlingen per 12 minuten. Wanneer je vermoed dat een leerling meer dan 6 minuten overdracht behoeft, vraag dan ook tijd voor één fictieve leerling aan: zo is er voldoende tijd om een leerling die deze extra tijd nodig heeft ook goed over te dragen.  

​Uiteraard wordt in het rooster getracht de gesprekken zo veel mogelijk aansluitend plaats te laten vinden. Op basis van de indeling van de PO- scholen, kan de VO-school zien hoeveel collega’s per dag nodig zijn voor de overdracht. 

​​De stuurgroep CWO 

 

verzonden brieven:

  

info@warmeoverdracht.school 06-46227693 volg ons op instagram