Welkom

Nieuw hier? Maak een account aan!

--------------UPDATE 22 mei 2024-------------

De roosters zijn klaar! (svp inloggen om deze in te kunnen zien)

---------------------------------------------------------

Datum: 26 februari 2024

Betreft: CWO 2024 vernieuwde werkwijzeBeste collega’s,De Centrale Warme Overdracht in Haarlem en omgeving gaat dit schooljaar veranderen. Deze brief is bedoeld om je hierover te informeren.

De belangrijkste verandering is dat er niet meer voor iedere leerling een gesprek plaats zal vinden. Groep 8-leerkrachten vullen in De-Overstap alle overdrachtsinformatie in voor alle leerlingen uit hun klas. We vertrouwen erop dat met deze informatie de mentor van de startende brugklasser alles weet om deze leerling zo goed mogelijk te laten starten op de middelbare school.

Indien de groep 8-leerkracht tijdens het invullen van De-Overstap het gevoel heeft dat een aanvullend gesprek wenselijk is, dan is er de gelegenheid om dit in De-Overstap aan te geven. Ook de ontvangende middelbare school heeft de mogelijkheid om op basis van de gelezen overdracht een gesprek aan te vragen. Dus zowel PO als VO kunnen onafhankelijk van elkaar aangeven, dat ze graag een gesprek willen voeren over een leerling die is overgedragen via De-Overstap. De verwachting is dat dit in de praktijk zal betekenen, dat er minder gesprekken zullen zijn dan voorheen. Voor een MDO-O leerling heeft het gesprek al plaatsgevonden.

De gesprekken worden centraal ingepland en duren per leerling tien minuten.

De VO-scholen in Haarlem en omgeving doen aan deze variant van de Centrale Warme Overdracht mee, behalve de scholen met PRO-onderwijs of speciaal (voortgezet) onderwijs waar leerlingen alleen door middel van een MDO-O aangemeld moeten worden.

Daarmee volgen we onderstaand tijdpad

Met vriendelijke groet,

De stuurgroep CWO

 

info@warmeoverdracht.school 06-46227693